Politika privatnosti

Politika privatnosti

Web sajt www.vezbamonline.com prikuplja Vaše podatke o ličnosti u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti kao i u vezi sa ostalim važećim zakonskim propisima i pravilima.
Podaci o ličnosti su svi podaci koji se neposredno ili posredno odnose ili mogu da se odnose na Vas kao fizičko lice.
U slučaju da naš sajt sadrži linkove ka drugim internet stranicama, molimo Vas da se adekvatno upoznate sa politikama privatnosti koje se nalaze na tim internet stranicama i načinom na koji ta lica obrađuju podatke o Vama. Imajte u vidu da vezbamonline.com nema nikakvu kontrolu nad sadržajem drugih internet stranica, te zbog toga ne možemo biti odgovorni za zaštitu Vaše privatnosti kada posećujete druge sajtove.

Podaci koje prikupljamo

Podaci koje prikupljamo zavise od: vrste usluge koju pružamo našim kupcima, namere kupaca da koriste naše usluge, od vrste ugovora kog sklapamo sa našim klijentom, kao i o nameri kupaca da koriste svoja prava bazirana na zakonskim i regulatornim odredbama o zaštiti podataka o ličnosti. U prvom redu radi se o podacima bez kojih ne možemo da izvršimo uslugu, a uključuju najmanje:

– osnovne lične podatke (ime i prezime)
– osnovne kontakt podatke (adresa, broj telefona, e-mail adresa)
– podatke vezane za korišćenje web stranice www.vezbamonline.com

 Prikupljanje i korišćenje podataka o ličnosti

www.vezbamonline.com prikuplja i upravlja podacima o ličnosti u svrhu kupoprodajnog odnosa za proizvode i usluge iz sopstvene ponude, kao i kako bi ispunila zakonske i regulatorne obaveze i u svrhu ostvarenja sopstvenih legitimnih interesa zakonitog poslovanja. Razlozi zbog kojih obrađujemo podatke o ličnosti radi sklapanja i ispunjenja ugovornih obaveza su:

– prodaja usluga
– administracija ugovornog odnosa
– upravljanje i primanje prigovora, pritužbi i reklamacija

Vaši podaci se obrađuju na zakonit i transparentan način uz princip minimizacije pri čemu se prikupljaju samo oni podaci koji se striktno odnose na svrhu sakupljanja. Poštuju se principi tačnosti i ažurnosti, osiguranja odgovarajućih nivoa zaštite podataka u okviru kojih su predviđene mere za sprečavanje bilo koje vrste zloupotrebe. 
Takodje možete tražiti pristup, ispravku ili brisanje Vaših ličnih podataka. Imate pravo na prigovor, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka a sve u skladu sa zakonom. Kompanija garantuje da će obezbediti određenu sigurnost ukoliko se vaši podaci prosleđuju van teritorije EU, kao i ukoliko se prosleđuju trećim licima. Postoji mogućnost da i sami odaberete na koji nacin želite da upotrebljavamo Vaše podatke. Ukoliko niste odredili način kontaktiranja kontakt će se ostvariti po uobičajenom metodu za kompaniju a sve u okviru zakona.
Oni podaci koji se obrađuju na osnovu vašeg ličnog dopuštenja se mogu čuvati i trajno.

Pristup podacima o ličnosti

www.vezbamonline.com  preduzima tehničke i organizacione mere kako bi se prikupljeni podaci o ličnosti obrađivali samo na način koji je u skladu sa navedenom svrhom. U cilju pružanja određenih usluga, Vaše podatke možemo da ustupimo trećim licima – našim partnerima koji pružaju usluge u ime www.vezbamonline.com (npr. IT partneri koji se bave održavanjem našeg web sajta).U svim ovim slučajevima naš odnos sa eksternim partnerima i način zaštite i postupanja sa Vašim podacima o ličnosti obezbedili smo ugovorima u skladu sa Zakonom.Ukoliko je neophodno u svrhu izvršenja naših poslovnih aktivnosti, pristup podacima o ličnosti će biti omogućen trećim stranama i to: državnim organima i organima javne vlasti koja u svrhu sprovođenja zakonskih obaveza imaju pravo pristupa podacima o ličnosti.

Koliko dugo čuvamo Vaše podatke?

Lične podatke čuvamo onoliko koliko je to neophodno za ispunjenje gore navedenih svrha. Pri tome, vodimo računa o zakonskim obavezama čuvanja podataka o ličnosti.
U slučaju prikupljanja podatka po osnovu saglasnosti, podaci o ličnosti će se obrađivati sve do brisanja, odnosno povlačenja date saglasnosti, pri čemu opoziv saglasnosti ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu saglasnosti pre opoziva.

Politika upotrebe kolačića

Samim korišćenjem našeg sajta www.vezbamonline.com, saglasni ste po pitanju korišćenja kolačića u skladu sa našom politikom upotrebe kolačića.
Kolačići su informacioni paketi koji se skladište na Vašem elektronskom uređaju prilikom posete sajtova, a njihova namena jeste pružanje podataka korisničkog iskustva koje korisnik ostvaruje prilikom posete sajtu.
Kolačići se dele na:

– obavezne – to su oni koji stranicu čine upotrebljivom omogućavajući neke od osnovnih funkcija, poput navigacije, i njima se teži poboljšanju korisničkog iskustva
– trajne – oni koji ostaju duže u uređaju, odnosno pretraživaču, osim ukoliko ih korisnik manuelno ne ukloni. Njihova namena je omogućavanje brzog i praktičnog pristupa sajtu. Kao primer možemo navesti opciju ‚‚ostanite prijavljeni’’ koja se koristi kod velikog broja sajtova
– statističke – služe za web analitiku, merenje posećenosti a takođe pružaju i uvid u način korisnikove komunikacije sa stranicom
– marketinške – koriste se za praćenje posetilaca u okviru stranice i na osnovu prikupljenog se posetiocu, odnosno korisniku, prikazuju relevantni oglasi i podsticaj na učestvovanje.

U upotrebi se još nalaze i tzv. kolačići treće strane. U pitanju su Facebook i Google analytics i služe u analitičke svrhe. Google analytics prikuplja informacije kroz kolačiće (o vašoj IP adresi) i skladišti ih na svojim serverima u SAD. Vašu IP adresu Google ne povezuje sa  drugim Google podacima.
U svakom trenutku možete obrisati kolačiće ili podesiti pretraživač da ne prihvata kolačiće.

Poseta internet stranice

Prilikom posete naše internet stranice, pretraživač koji koristite na Vašem uređaju će automatski i bez Vaše aktivnosti poslati na server naše internet stranice:

– IP adresu uređaja sa kojim komunicirate sa našim sajtom
– Datum i vreme pristupa
– Internet stranicu/aplikaciju sa koje se pristupa (referrer URL)
– Pretraživač koji koristite kao i operativni sistem računara koji koristite

Newsletter

Upisivanjem svoje e-mail adrese u okviru odeljka koji je predviđen za to na našem sajtu korisnik može da se prijavi za dobijanje newsletter pošte, kroz koju će biti obaveštavan o najnovijim akcijama, popustima i svemu ostalom vezano za promociju u okviru našeg sajta.
Ovom prilikom će se koristiti samo e-mail adresa korisnika i korisnik ima mogućnost prijave i odjave sa newsletter-a u bilo kom trenutku.