Reklamacije

Ukoliko niste zadovoljni treninzima, imate pravo na reklamaciju i pun povrat novca. Reklamacija je moguća najkasnije 24 sata nakon ulaska u grupu, putem mejla ignjatovicana39@gmail.com

Povrat novca se vrši u roku od 30 dana od dana uplate, a troškove vraćanja novca snosi kupac. 

Pre kupovine usluga, kupac treba da se konsultuje sa svojim lekarom. Udruženje Ana fitnes ne snosi odgovornost za zdravstveno stanje korisnika.

Pristupom treninzima, kupac, odnosno korisnik usluga je saglasan da trenira isključivo na svoj rizik i odgovornost. 

Registacijom i prijemom u fejsbuk grupu, korisnik u celini prihvata Statut i druga opšta akta Udruženja.

Udruženje „Ana fitnes“ nije obveznik PDV-a.